فرمانداری ورامین انتخابات هیأت رییسه شورای شهر را تأیید نکرد


اخبارشهرستان ورامین:

انتخابات هیأت رییسه جدید شورای اسلامی شهر ورامین یازدهم شهریور ماه سالجاری با حضور ۱۲ نفر از ۱۳ عضو شورای اسلامی ورامین برگزار شد و طی آن جعفر اردستانی با کسب ۶ رأی به عنوان رئیس جدید شورای شهر در دومین سال فعالیت چهارمین دوره این شورا انتخاب شد .

 این در حالی بود که یکی از اعضای شورای اسلامی در این انتخابات رأی سفید به صندوق انداخته بود.

 با احتساب ۱۳ نفر عضو شورا، رئیس شورا می باید اکثریت مطلق یعنی ۷ رأی را کسب می کرد که در این انتخابات فرد انتخاب شده تنها شش رأی را کسب کرده بود.

 شورای اسلامی شهر ورامین برای تأئید صحت برگزاری این انتخاب نامه ای را به شورای عالی استان ارسال نمود که در پاسخ اعلام شدکه به استناد ماده ۱۵ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ، منظور از اکثریت مطلق نصف بعلاوه یک ، از آراء افراد حاضر در جلسه می باشد لذا با توجه به این که از ۱۳ نفر عضو شورا یک نفر غایب و رأی یک نفر ابطال گردیده ،اخذ شش رأی از ۱۱ رأی برای ریاست به عنوان اکثریت مطلق محسوب می گردد .

 اما مصوبه انتخاب رئیس شورای اسلامی شهر ورامین روز گذشته جهت تأئید نهایی به کمیته انطباق مصوبات شوراها با قانون فرمانداری شهرستان ورامین ارسال گردید که کمیته انطباق این مصوبه را به دلیل عدم مطابقت با قانون تأئید نکرد و فرد انتخاب شده را حائر اکثریت مطلق آرا ندانست .

 با توجه به ابطال نتیجه انتخابات هیأت رئیسه جدید شورای اسلامی شهر ورامین ، این انتخابات می باید بار دیگر تکرار شود تا هیأت رئیسه جدید بارد دیگر از سوی اعضا انتخاب شوند.

/ 0 نظر / 50 بازدید