بهنام میرزائی: شهربازی پارک جنگلی زیباشهر پلمپ شد/ورامین42

شهربازی زیباشهر بدلیل غیر استاندارد بودن دستگاههای مورد استفاده در آن تا زمان اخذ مجوزات مربوطه از سازمان استاندارد و تجهیزات صنعتی پلمپ گردید.

 

رئیس انجمن حمایت از مصرف کنندگان شهرستانهای ورامین و پیشوا در این خصوص به خبرنگار ما گفت: شهربازی زیباشهر بدلیل غیر استاندارد بودن دستگاههای مورد استفاده در آن تا زمان اخذ مجوزات مربوطه از سازمان استاندارد و تجهیزات صنعتی پلمپ گردید.

وی افزود:علی رغم تذکرات مکرر به پیمانکاران و بی توجهی ایشان به موضوع و با عنایت به بندهای 1 و 4 ماده 13 آیین نامه اجرائی قانون حمایت از مصرف کنندگان و همچنین ماده 9 قانون اصلاح مقررات استاندارد ،تا زمان رفع معایب احتمالی و اخذ مجوزات مربوطه از سازمان استاندارد و تجهیزات صنعتی پلمپ گردید.

این مسئول در ادامه با اشاره به اینکه امنیت جانی مصرف کنندگان از مهمترین وظایف انجمن حمایت از مصرف کنندگان می باشد گفت: در جهت استیفاء حقوق مصرف کنندگان و مواردی که امنیت جانی و مالی مصرف کنندگان را به مخاطره می اندازد با جدیت برخورد خواهد شد و هیچگونه تعارفی با متخلفان و اهمال کاران حقیقی و حقوقی نداریم.

وی در پایان از ایجاد دفتر مرکزی انجمن در شهرستان ورامین در آینده ای نزدیک خبرداد و گفت : در حال حاضر یکی از نارسائیهای موجود عدم اطلاع مصرف کنندگان از حقوق مسلم و قانونی خود می باشد که این موضوع را به کمک و یاری اصحاب رسانه و با جدیت در دستور کار انجمن قرار داده ایم .

/ 1 نظر / 11 بازدید
ابویی

یا علی مدد