اجرای مهندسی مجدد در تاسیسات چاه های آب جنوب شرقی استان تهران

اخبارشهرستان ورامین: در محدوده شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران اجرای مهندسی مجدد در تاسیسات چاهها به ثمر نشست.

 معاون نظارت بر بهره برداری آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران در این خصوص به خبرنگار وارنانیوز گفت: انجام مطالعات مهندسی مجدد و اجرایی نمودن آن یکی از الویت های شرکت در جهت افزایش راندمان و کاهش هزینه های نگهداری و بهره برداری است.

غلامرضا مرادی در ادامه افزود: در همین راستا  با توجه به کاهش سطح دینامیکی آب، محدویت تامین منابع آبی و اهمیت تامین آب از چاهها، با اجرای مهندسی مجدد برروی پنج حلقه از چاهها در شهرهای پاکدشت، ورامین و قرچک میزان آبدهی آنها افزایش بسیار خوبی یافته است.

وی خاطر نشان کرد: این طرح آبرسانی با پائین بردن عمق نصب الکترو پمپ های شناور و افزایش قدرت آنها انجام شده که دبی چا ههای مذکور از آبدهی خوبی برخوردار گردیده است.

/ 0 نظر / 9 بازدید