آقای سخنگو:انتصاب مسئولین برعهده فرماندار نیست!!!!؟/ورامین42

بله واقعا درست میگه آقای سخنگو؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟

انتصاب رئیس قوه قضایه هم بر عهده رهبر نیست؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!

انتخاب وزیر هم بر عهده رئیس جمهور نیست؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟

انتخاب  رئیس جمهور هم بر عهده مردم نیست؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!

انتخاب مسئولین هم بر عهده فرماندار نیست؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟

انتخاب همه اینا بر عهده مرغ مینا آخ ببخشید آقای سخنگو است؟!؟!؟

با توجه به این که آقای سخنگو قبل از انتخابات گفته بود نماینده نباید در

کار انتخاب مسئولین دخالت کند.....................

....................................................................................................

آقای سخنگو انتخابات تموم شده نمیخوای بیدار شی؟؟!!!تسویه حساب خوب نیست!!!!!!!!

انتخاب مسئولین هم کار شما نیست.

پس چرا...

 

/ 0 نظر / 10 بازدید