مدیر آموزش و پرورش ورامین گفت:بیش از ۹۰ درصد مدارس ورامین مشکلی در اجرای پایه ششم ندارند

 

به گزارش اخبارشهرستان ورامین مجتبی عرب عامری مدیر آموزش و پرورش ورامین تصریح کرد: تابستان برای مدیران مدارس فرصتی مناسب برای ارزیابی فعالیت های سال تحصیلی گذشته وبرنامه ریزی برای سال آینده می باشد.

وی ادامه داد: شاخص کارهای فرهنگی ها امتحانات خردادماه است که این شاخص در ورامین طبق نظر اداره کل دارای رشد تحصیلی ۱/۱۱ درصد درتمام پایه های تحصیلی می باشد.

مدیرآموزش وپرورش خاطرنشان کرد:این رشد به صورت تصادفی یا اتفاقی رخ داده باشد بلکه این ماحصل تلاش کلیه مدیران وهمکاران خوب فرهنگی است ونتیجه تلاش یک کارتیمی درمجموعه آموزش وپرورش ورامین می باشد.

عرب عامری ادامه داد: در حال آماده شدن برای برنامه های نظام آموزشی ۳-۳-۶هستیم البته مراحل اولیه این ساختارازچندماه قبل کلیدخورده است امروز به لطف خداوندوحمایت های مدیرکل محترم و فرمانداری هیچگونه مشکلی دراجرای طرح ۳-۳-۶ نداریم.

وی گفت: بیش از  ۹۰درصدمدارس ابتدایی مادراجرای نظام آموزشی ۳-۳-۶مشکلی نداشته است و۱۰ درصدباقی مانده مربوط به اقدامات جزئی مانند رنگ آمیزی کلاس ها بوده که این نیزمرتفع خواهدشد.

مجتبی عرب عامری گفت:۴۰کلاس تا اول مهر توسط خیرین محترم مدرسه ساز درراستای برنامه های  ۳-۳-۶ آماده تحویل می باشد.
این مسئول اشاره کرد: طی بازدیدی که اینجانب ازکلاس های ضمن خدمت داشتم کلاسهای دوره پایه ششم ودوم ابتدایی به اتمام رسیده است وسایرکلاس های ضمن خدمت هم درحال انجام است ومحتویات پایه دوم وششم چون تغیرکرده است بایدآموزگاران آن هم آموزش ببیندواین آموزش راانجام دادیم.
وی افزودبرای معلمان پایه دوم وششم ۴۲۰۳۶نفر ساعت کلاس ضمن خدمت برگزارکردیم برای پایه های دیگرهم برگزارشده است بطورمثال پایه پنجم ۷۵۰۰نفرساعت برگزارکردیم و۴۸۰۰نفرساعت قرآن پایه پنجم نیز کلاس برگزارشده است.
مدیر آموزش و پرورش ورامین اظهار داشت: برای نظام آموزشی جدید۳-۳-۶ به ۳موضوع نیازداریم،فضا،نیروی انسانی و  آموزش  که مادرهمه مواردآمادگی داریم.

مجتبی عرب عامری افزود:باهمکاری سپاه ناحیه ورامین طرح هجرت ۳درحال انجام می باشدودرزمینه کلاس قرآن ، ورزش ومواردمشابه آن درپایگاههای تابستانی هم درحال اجرا می باشدو یکی دیگر ازبرنامه های مهم درتابستان ۹۱برگزاری ضیافت افطاری برای بیش از۱۲۰۰۰هزارنفرفرهنگی بود که به خوبی برگزارشد وافتخار این را داشتیم که میزبان فرهنگیان گرامی درماه مبارک رمضان باشیم .

 اخبارشهرستان ورامین   , ورامین