یوسفیان ملا، تاکید کرد: پروژه مترو تهران- آمل اجرایی شد

مترو تهران در راه آمل

نماینده مردم آمل در مجلس، گفت : پروژه مترو تهران- آمل اجرایی شد و امیدواریم که هرچه سریعتر به اتمام برسد


ولی مردم ورامین8سال در حسرت مترو هستند!!!!!!!!!!!
فقط وعده!!!!!!!