عملکرد اداره آب وفاضلاب باقرآباد یکی از مناطق تحت پوشش خدماتی شرکت آب وفاضلاب جنوب شرقی استان تهران طی چهارماه نخست سال جاری تشریح شد.

 رئیس اداره آبفای باقرآباد گفت: طی چهار ماه اول سال جاری بیش از دوکیلومتر اصلاح شبکه آبرسانی در باقرآباد انجام گرفته که با اجرای این طرح آبرسانی شکستگی و حوادث در شبکه توزیع آب شهری کاهش یافته و فشار آب نیز به حد متعادل رسیده است.

علی ولی بغدادی افزود: در منطقه باقرآباد  به دلیل رشد جمعیت  ساخت و ساز شهرک های مسکونی بسیاری انجام می شود که نیاز به آبرسانی دارند و در همین راستا نزدیک به ۵/۱کیلومتر توسعه شبکه آبرسانی  از ابتدای سال جاری تا پایان تیرماه  طی چندین عملیات لوله گذاری جداگانه انجام شد.

وی همچنین اظهار داشت:در چهار ماه نخست سال جاری همزمان با اصلاح و توسعه شبکه آبرسانی در باقرآباد  بیش از ۱۴۰رشته انشعابات فرسوده مشترکین اصلاح وبازسازی شده است.