ببخشید جناب سخنگو!!! میشه بدونم تعریف شما از خدمت چیه؟؟؟

لابد چهار سال کم کار یا بهتر بگم بی کاری شما در خدمت به مردم!!!!

یا امروز و فردا کردن برای ساخت مترو که از سال 88 قولش رو به مردم

دادید.؟؟؟؟!!!!!!!!!!

یا تقدیم کردن بودجه ساخت متر ورامین به (؟) برای ساخت مترو(؟) !!؟؟

که این کار شما به خاطر ضایع کردن زحمات آقای(؟)بود.

یا دیکته کردن رئیس آموزش و پرورش قرچک؟؟؟؟؟!!!!!

میشه بپرسم شما که چهار سال و اندی است که (؟) ورامینی چه

خدمتی به این مردم کردید؟

اصلا تعریف شما از خدمت چیه؟؟؟؟!!!!