آقای سخنگو لازم به ذکر است که توانایی به سن نیست به عقل وشعور

است.

که مطمعنا آقای منصوری هم توانایی زیادی داره و هم عقل وشعور بالا.

ببخشید شما که از سن بالایی برخوردار هستید برای ورامین

چکارکردید؟؟

به جز دیکته کردن رئیس آموزش و پرورش؟؟؟؟!!!!

گفتن این موضوع رو لازم میدونم که به شما بگم آقای منصوری فرماندار

نمونه شهرستان های استان تهران انتخواب شده.

والان هم هیچ مخالفی در شهرستان ورامین نداره.