امروز هنگامی که مروری بر سایت های خبری شهرستان می کردم، خبری برایم جلب نظر کرد.

ماهیت خبر روایتی بود از مصاحبه نماینده شهرستان در خصوص عزل و نصب ریاست آموزش و پرورش قرچک

ابتدا چیستی ارتباط موضوع به حوزه نماینده مقننه جلب توجه می کرد که اساساً این مسأله چه ارتباطی به حوزه تقنین دارد که ایشان به این بحث ورود پیدا کرده و مورد بعدی ادعا هایی است که ایشان دارند مبنی بر انتصاب مدیر قبلی به واسطه رابطه فامیلی؟! و عدم ورود به انتصاب مدیر بعدی که عملاٌ خلاف آن را دیده ایم.

اول اینکه اگر حوزه فعالیت و تکلیف ایشان تقنین است چطور خود را محق می دانند در عزل و نصب ها ورود پیدا کنند، با توجه به این نکته که خود ایشان پیش تر و در مجالس تبلیغاتی انتخابات و همچنین در مجلسی که در بیت امام جمعه محترم ورامین منعقد شده بود مدعی شده است که در سطوح مدیریتی خرد شهرستان ورود پیدا نخواهد کرد. و اینجا سؤال این  است که آیا انتصاب مدیر آموزش و پرورش قرچک جزو مسائل کلان شهرستان است؟

دوم این که مگر خود ایشان نبودند که پس از اصرارهای فراوان مبنی بر عزل مدیر قبلی هنگامی که شخص دیگری معرفی شد و شخص مدیر کل هم نظر مساعدی روی فرد مذکور داشت باز هم مقاومت کرد و نظر شخصی خود را پیگیری کرد؟!

آیا بهتر نیست نماینده محترم شهرستان به جای ورود به عرصه های اجرایی شهرستان که عملاٌ جزو وظایف دولت است و نظر امام خامنه ای (مد ظله العالی) نسبت به عدم ورود نمایندگان مجلس به امور اجرایی کشور بر همگان روشن است؛ وظایف خود را پیگیری کند؟

حال این که ایشان از انجام وظایف ذاتی خود شانه خالی می کند و در اموری چون پیگیری ابلاغ فرمانداری ویژه و امثال این ها قولی نمی دهد جای تأمل دارد که اگر ایشان آنقدر وقت دارد که علاوه بر انجام تکالیف و وظایف خود مجال ورود به عرصه های دیگر را دارد و در اموری همچون عزل و نصب رؤسای دستگاه های دولتی چندین جلسه می گذارد و رایزنی می کند چرا اموری که جزو وظایف خودشان است انجام نمی دهد. و اگر فرصت کافی برای انجام امور محوله ندارند چطور فرصتی برای دخالت در امور دیگر را می یابد؟!

به نظر می رسد ورود ایشان به عرصه ای که جزو وظایفشان نیست به صلاح شهرستان نخواهد بود.