گفت و شنود های این چند روزه و تحلیل های ارائه شده در موضوع انتصاب ریاست جدید آموزش و پرورش که بعضا آنقدر سطحی و پیش پا  افتاده جلوه می کرد که انسان گمان نمی برد که برای ارائه این تحلیل ها کسی حتی لحظه ای فکر کرده باشد، ما را بر آن داشت تا مروری سطحی به یکی از این تحلیل های به اصطلاح کارشناسانه از یکی از سایت های شهرستان بپردازیم.

ماهیت کلی تحلیل از تیتر آن به خوبی واضح بود دوست عزیزمان در وقت اضافه که از ایشان انتظار بیشتری می رفت تا تحلیل منطقی و پخته تری ارائه دهند آورده است که خواص ورامین در زمان انتصاب، با فرماندار شدن منصوری هم مخالف بودند!!

ابتدای همین کلام، انسان را به فکر وامی دارد که این چه قیاسی است که اگر عده ای که به قول ایشان خواص اند و روزی به اشتباه با انتصاب منصوری به عنوان فرماندار ورامین مخالفت می کردند امروز هم مخالفتشان در قبال انتصاب جدید اشتباه است.

حال آنکه همه به خوبی می دانیم خواص آن روز که بودند و خواص امروز چه کسانی اند!!

عزیز من مگر هر گردی گردوست و مگر نه این که مخالفت خواص با حضور منصوری در جایگاه فرماندار به سبب عدم شناخت از توانمندی های او بوده است؟

اما در انتصاب فعلی این امر دقیقا بر عکس است و حالا حرف از آن است که مجموعه اجرایی شهرستان و حتی مدیر کل آموزش و پرورش نسبت به عدم توانمندی فرد مطرح شده اشراف کامل دارند. و باز جای تعجب دارد که این چه قیاسی است بین این دو!!!

علاوه بر این ها بده بستان های سیاسی موجود -را که اهلش خوب می دانند چه بوده- ربطی به این حرف ها ندارد. عهدنامه ترکمانچایی که به آموزش و پرورش قرچک تحمیل شد زائیده دخالت شخصی در حوزه ای کاملا غیر تخصصی و غیر تکلیفی است که حاشیه هایش شده این تحلیل های سطحی و بدون استدلال منطقی.

دوست من اگر بشود از روش انتصاب که ناشی از فشارهای سیاسی بوده است گذشت اما از استدلال های سطحی که به گونه ای جامعه و اذهان عمومی را سطحی قلمداد می کند تا راهی برای برون رفت از فضای موجود بیابد را نمی توان به سادگی نادیده گرفت