مدیرآموزش وپرورش ورامین از مهمترین برنامه های ستاد پروژه مهر را تکریم ارباب رجوع خواند.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اسوه خدمت مجتبی عرب عامری مهمترین فعالیت آموزش و پرورش ورامین درتابستان ۹۱ را اجرای برنامه های مناسب ستاد پروژه مهر،تکریم ارباب رجوع وتلاش برای هرچه بهترشدن این اداره برشمرد.

وی افزود: یکی ازبرنامه ریزی های وزرات آموزش و پرورش و اداره کل آموزش وپرورش استان تهران  درراستای پروژه مهر،تنظیم دستورکارجلسات کمیته ها،پیگیری مصوبات جلسات کمیته ها با نظارت بر اجرای بهینه فعالیت های پروژه مهردر آموزش وپرورش ومدارس به عنوان اهم وظایف نهایی این ستادمی باشد

عرب عامری تصریح کرد: لذا با هدف ایجاد تحولی جدید در اداره آموزش و پرورش و نیز مدارس کلیه فعالیت های خود را با برنامه های تدوین شده دنبال خواهیم نمود.

این مسئول گفت:به منظورشاداب سازی مدارس، باتمهیدات ازقبل صورت گرفته همه مقدمات رابرای سال جدیدفراهم خواهیم کرد تا با شروع سال تحصیلی جدیدنقش وخاطره این روزبه یادماندنی درذهن تمامی دانش آموزان وفرهنگیان فرهیخته به عنوان یک خاطره خوش باقی بماند.

وی افزود:مهمترین راهبردآموزش وپرورش ورامین  دراین خصوص تکریم مردم ،احترام به مراجعه کنندگان،اطلاع اولیاء ازساز و کار ثبت نام و اطلاع ازوضعیت آموزشی و پرورشی مدارس می باشد.

مدیر فعال آموزش و پرورش ورامین اضافه کرد:پس ازدریافت دستورالعمل پروژه مهروابلاغ آن به مدارس کمیته هایی ازجمله سازماندهی نظارت وارزیابی ،تاییدصلاحیت توجیه وتبلیغ تشکیل شدکه هریک وظایفی رابرای بازگشایی مدارس برعهده دارند.

عرب عامری ادامه داد:یکی دیگر از وظایف ستاد پروژه مهر درتابستان درسطح مدارس، بهسازی فضای فیزیکی مدارس وکلاس ها،دفاتر،آزمایشگاه،کارگاه و…می باشد.

مدیرآموزش وپرورش ورامین گفت:همانطورکه درمصاحبه قبل عرض کردم نکته قابل توجه این است که درهنگام ثبت نام هیچ وجهی ازطرف مدیران مدارس دولتی به غیرازپول کتاب وبیمه نبایدگرفته شود.

وی اشاره کرد:جدول میزان شهریه مدارس غیردولتی برمبنای دستورالعمل وزراتی واداره کل ابلاغ شده است و مدارس غیردولتی فقط دراین چهارچوب می توانندشهریه دریافت کنند.

بالاترین مسئول فرهنگی ورامین  در ادامه غنی سازی اوقات فراغت ،تشکیل پایگاههای قرآنی تخصصی فعالیت مختلف پرورشی راازکارهای خوب درتابستان دانست.

این مسئول درپایان یادآورشد:سال گذشته باتلاش همه ی همکاران وفرهنگیان توانستیم رتبه برتر ستاد پروژه مهر را در استان کسب نمائیم که انشاءالله امسال نیز بتوانیم به مانندسال گذشته این روند را ادامه دهیم.